top of page

Trenčianske Teplice

Analýza a vyhodnotenie statickej a dynamickej dopravy v kúpeľnom meste s ťažiskom na statickú dopravu. Analýzy hlukovej záťaže. Súčasťou prác bolo aj vykonanie viacerých dopravných a anketových prieskumov.

  • Prieskum statickej dopravy 20.5.2009

  • Kordónový prieskum 20.5.2009

  • Prieskum staticke dopravy 24.6.2009

  • Anketový prieskum 6.8.2009    Prieskum statickej dopravy 20.5.2009, bol vykonaný na Sídl. SNP s cieľom zistiť vyťaženosť a obratovosť jednotlivých parkovísk. Pre tento účel boli parkovacie plochy rozdelené do 9. sektorov. V nich boli zápisom EČV zaznamenávané všetky stojace vozidlá v pravidelných intervaloch počas 12 hodin v čase od 6.00 do 18.00.

bottom of page