top of page

PROJEKT BRATISLAVA

Bratislava, dopravný model individuálnej automobilovej dopravy

Vytvorený dopravný model mesta Bratislavy sa priebežne stále aktualizuje, aktualizujú sa cestovné poriadky liniek mestskej hromadnej dopravy. Dopravný model Bratislavy nám umožňuje dopravné štúdie:
 

  • sledovanie zmien zaťaženia mestských komunikácii IAD a prognózy

  • sledovanie zaťaženia siete pre MHD a prognózy

  • integrovaná doprava – pásma, výpočet prevádzkových veličín pre prevádzkovateľa

Zaťaženia Skutočných vozidiel (SV) pre jednotlivé fázy dňa, detail
ba Zatazenie-SV_fazy-dna_detail.jpg
Podiely nákladnej dopravy (ND)
Zaťaženia ťažkých vozidiel (T), podľa SSC 2010
Počty HD a regionálnych autobusov pre jednotlivé fázy dňa
Výpočet prevádzkových veličín pre prevádzkovateľa
bottom of page