top of page

PROJEKT BRATISLAVA

Bratislava, dopravný model individuálnej automobilovej dopravy

Vytvorený dopravný model mesta Bratislavy sa priebežne stále aktualizuje, aktualizujú sa cestovné poriadky liniek mestskej hromadnej dopravy. Dopravný model Bratislavy nám umožňuje dopravné štúdie:
 

  • sledovanie zmien zaťaženia mestských komunikácii IAD a prognózy

  • sledovanie zaťaženia siete pre MHD a prognózy

  • integrovaná doprava – pásma, výpočet prevádzkových veličín pre prevádzkovateľa

bottom of page