top of page

BSK a TSK

Výhľadový model BSK a TSK - súčasný stav a prognóza 2020 a 2040

Detailný model Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja na posudzovanie prevádzkových nákladov a veličín novej koncepcie integrovanej HD a IAD  súčasného stavu a pre prognózované roky 2020 a 2040.
Nosný systém Tram-Train (projekt Ministerstva dopravy a výstavby SR).

 

Pre potreby štúdie realizovateľnosti sa posudzovali tieto modelované varianty:

0.Variant

 • zachovanie súčasného stavu infraštruktúry

 • rozsah MHD na úrovni r. 2010 (bez Starého mosta),  naspäť doplnené električkové linky na Hlavnú stanicu

 • štrukturálne dáta pre rok 2012

BSK súčasný stav 2012 link-vedenia
BSK V0 súčasný stav 2012 kartogram IAD
V0 súčasný stav 2012 kartogram MHD

1A – Minimálny variant

 • bez rozvoja koľajovej infraštruktúry

 • štrukturálne dáta pre rok 2012

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, podľa podkladov linkovania BID pre Dunajskú Lužnú, Pezinok, Záhorie a Senec – týka sa liniek Slovak Lines

 • zavedené korekcie linkovania BID

 • koľajová doprava podľa linkovania

 • odstránená železničná stanica Železná Studnička pre všetky varianty

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k železničným staniciam a TIOP

V1A modelovaný variant CMO VISEM Linkove vedenie kolajovej dopravy
V1A modelovaný variant kartogram IAD
V1A modelovaný variant kartogram MHD

2A – Električkový variant prestupný

 • základné rozšírenie električkovej siete v meste pre zlepšenie prestupu z prímestských vlakov

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, linkovanie BID

 • zavedené korekcie linkovania BID

 • koľajová doprava podľa linkovania

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • nová električková radiála Šafárikovo nám. – Janíkov dvor

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

V1A modelovaný variant CMO VISEM Linkove vedenie kolajovej dopravy
V1A modelovaný variant kartogram IAD
V1A modelovaný variant kartogram MHD

3B – Povrchový variant tram – train cez Špitálsku

 • vybudovanie novej povrchovej koľajovej infraštruktúry pre tram-train v severo-južnom koridore Predmestie – Filiálka – Špitálska – Šafárikovo nám. – Bosákova – Janíkov dvor

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, podľa  linkovania BID,

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8 min. a von z mesta 10min

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • prevádzka električky z Janíkovho dvora cez Starý most do všetkých električkových radiál

 • napojenie električkových tratí na železničnú sieť v lokalitách Janíkov dvor a Ružinov

 • linka tram-train … – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval pol. hod. resp. 1 hod)

bsk 3B.var_linkoveV3B modelovaný variant r.2020
V3B modelovaný variant r.2020 kartogram IAD
V3B modelovaný variant r.2020 kartogram MHD

3C – Povrchový variant tram-train cez Karadžičovu ulicu

 • vybudovanie novej povrchovej koľajovej infraštruktúry pre tram-train v severo-južnom koridore Predmestie – Filiálka – Karadžičova – Šafárikovo nám. – Bosákova – Janíkov dvor

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, podľa podkladov linkovania BID,

 • zavedené korekcie linkovania

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8min a von z mesta 10min

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • nová povrchová električková trať na Karadžičovej ulici

 • prevádzka električky z Janíkovho dvora cez Starý most do všetkých električkových radiál

 • napojenie električkových tratí na železničnú sieť v lokalitách Janíkov dvor a Ružinov

 • linka tram-train … – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval 30 min. resp. 1 hod)

bsk 3C.var_linkove-vedenia_korekcie-jul.
bsk 3C.var_kartogram-IAD_korekcie-jul.jp
bsk 3C.var_kartogram-MHD_korekcie-jul.jp

4A – Zapustený variant od Jarošovej

 • zapustenie pred stanicou Filiálka, pokračovanie v hĺbenom tuneli na Karadžičovej ulici, výjazd na Starý most

 • pri hĺbenom plytkom tuneli som zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 80 m (Filiálka, Záhradnícka, Nivy, Šafárikovo nám.)

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, podľa podkladov linkovania BID

 • zavedené korekcie linkovania

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8min a von z mesta 10min pre smery SC,PK

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP (pozrieť záložku korekcie MHD)

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • prevádzka električky z Janíkovho dvora cez Starý most do všetkých električkových radiál

 • električka: bezkolízne riešenie v centrálnej mestskej oblasti, kolízne na Jarošovej, čiže tam kde je bezkolízne, sú menšie zdržania na úsekoch

 • linka tram-train. – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval 30 min resp. 1 hod)

V4A modelovaný variant r.2020
V4A modelovaný variant r.2020 kartogram IAD
V4A modelovaný variant r.2020 kartogram MHD

5A – Podzemný variant prestupný

 • pri hĺbenom tuneli (-10m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 120m (Slovany, Filiálka)

 • kolízne povrchové vedenie koľajovej trate v Petržalke

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, podľa podkladov linkovania BID

 • zavedené korekcie linkovania BID

 • zadanie koľajovej dopravy podľa linkovania ZSR

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8min a von z mesta 10min pre smery SC,PK

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP (pozrieť záložku korekcie MHD)

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • prevádzka električky z Janíkovho dvora cez Starý most do všetkých električkových radiál

 • napojenie električkových tratí na železničnú sieť v lokalitách Janíkov dvor a Ružinov

 • linka tram-train … – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval 30 min. resp. 1 hod)

V5A modelovaný variant r.2020
V5A modelovaný variant r.2020 kartogram IAD
V5A modelovaný variant r.2020 kartogram MHD

 5B – Podzemný variant železničný

 • výstavba železničného koridoru Predmestie – Filiálka v hĺbenom tuneli  s pokračovaním v hlbokom (-40 m) razenom železničnom tuneli do Petržalky (aj pre medzinárodnú prepravu)

 • pri hlboko razenom tuneli (-40 m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 180 m (Centrum)

 • pri hlboko razenom tuneli (-10 m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 120 m (Slovany, Filiálka)

 • razený tunel Filiálka – Petržalka  s jednou podzemnou stanicou Centrum

 • odbočka Dunaj (napojenie na električkovú sieť v Petržalke)

 • bezkolízne, zapustené vedenie duálnej koľajovej trate na Janíkov dvor, čiže som zmenšil čas prejazdu medzi zastávkami a dĺžka pešej cesty je 80 m

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta, podľa podkladov linkovania BID

 • zavedené korekcie linkovania BID

 • zadanie koľajovej dopravy podľa linkovania ZSR

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8min a von z mesta 10min pre smery SC,PK

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • nová električková radiála Šafárikovo nám. – Bosákova, vrátane rekonštrukcie Starého mosta a vozovne Jurajov dvor

 • nie je napojenie na železničnú trať  Janíkov dvor/Rusovce a Ružinov

 • linka tram-train … – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval 30 min. resp. 1 hod)

bsk 5B var linkove vedenia korekcie jul
V5B modelovaný variant r.2020 kartogram IAD
V5B modelovaný variant r.2020 kartogram MHD

5C – Podzemný variant tram-train

 • pri hlboko razenom tuneli (-40m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 180 m (Nivy, Centrum)

 • pri hlboko razenom tuneli (-10m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 120 m (Slovany, Filiálka)

 • pri hĺbenom plytkom tuneli je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 80 m (Jungmanova, Bosákova)

 • kolízne zapustené vedenie duálnej koľajovej trať  na Janíkov dvor len pre tram-train, čiže väčšie časy prejazdov

 • odbočka Dunaj (napojenie na električkovú sieť v Petržalke)

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta

 • zavedené korekcie linkovania BID

 • zadanie koľajovej dopravy podľa linkovania ZSR

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8min a von z mesta 10min pre smery SC,PK

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k žel. staniciam a TIOP (pozrieť záložku korekcie MHD)

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • nová električková radiála Šafárikovo nám. – Bosákova, vrátane rekonštrukcie Starého mosta a vozovne Jurajov dvor

 • napojenie električkových tratí na železničnú sieť v lokalitách Janíkov dvor a Ružinov

 • linka tram-train … – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval 30 min. resp. 1 hod)

 • linka tram-train Ba Rača/Ba Vajnory – Ba filiálka – Petržalka (Janíkov dvor)

bsk 5c var linkove vedenia korekcie jul
V5C modelovaný variant r.2020 kartogram IAD
V5C modelovaný variant r.2020 kartogram MHD

5D – Podzemný variant železničný bez vetvy  Janíkov Dvor

 • pri hlboko razenom tuneli (-40m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 180m (Nivy, Centrum)

 • pri hlboko razenom tuneli (-10m) je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 120m (Slovany, Filiálka)

 • pri hĺbenom plytkom tuneli je zväčšená dĺžka pešej cesty zo zastávky na 80m (Dvory)

 • kolízne zapustené vedenie duálnej koľajovej trať  na Janíkov dvor

 • razený tunel Filiálka – Petržalka  s podzemnými stanicami Nivy a Centrum

 • napojenie na železničnú trať do ŽST Petržalka

 • štrukturálne dáta pre rok 2020

 • doplnené zastávky/terminály/TIOP a ich napojenie

 • obmedzenie prímestskej autobusovej dopravy cez hranice mesta

 • zavedené korekcie linkovania BID

 • zadanie koľajovej dopravy podľa linkovania ZSR

 • korekcia osobných vlakov, v sedle obmedzené časy odchodov na polovicu

 • zvýšený čas státia na prestupnom terminály Filiálka z dôvodu rozpájania/pripájania súprav: do mesta 8min a von z mesta 10min pre smery SC,PK

 • prestup na rýchliky v žst. Predmestie/Vinohrady, Pezinok, Senec

 • korekcie liniek MHD paralelných s vlakmi IDS (D.N.Ves, Vrakuňa), posilnenie MHD k železničným staniciam a TIOP (pozrieť záložku korekcie MHD)

 • prestup na električku v termináloch Hlavná stanica, Bory, Ružinov, Vajnory a Predmestie

 • predĺženie električkových tratí Zlaté piesky – Vajnory, Dúbravka – Lamačská brána-Bory

 • nová električková radiála Šafárikovo nám. – Bosákova, vrátane rekonštrukcie Starého mosta a vozovne Jurajov dvor

 • napojenie električkových tratí na železničnú sieť v lokalitách Janíkov dvor

 • linka tram-train … – Rusovce – Petržalka (Janíkov dvor) – ŽST Ba hl. st. (interval 30 min resp. 1 hod)

bottom of page