top of page

PARDUBICE

Pardubice a Chrudim - štúdia pomocou dopravného modelu PVT VISION

Predmetom štúdie je pomocou dopravného modelu  PTV VISION riešiť v záujmovom území okresov Pardubice a Chrudim tieto úlohy:

 • Implementáciu poskytnutých dát do tohto systému

 • Analýza prepravných vzťahov

 • Analýza ponuky MHD

 • Rozbor výsledkov, návrh opatrení

  Z vyhodnotenia je možné konštatovať nasledovné:

 • mesto Pardubice je najatraktívnejším mestom záujmovej oblasti z hľadiska dochádzky

 • priemerná vzdialenosť dochádzky je 27 km

 • z takmer sledovaných 200 obcí je čas dochádzky do 60 minút

 • 1500 osôb denne dochádza do hl. mesta Prahy, siedmeho najatraktívnejšieho cieľa dochádzky

 • vzdialenosť dochádzky podmieňuje rýchlosť dopravného systému  /teória konštantného času dennej mobility/

 • za predpokladu, že cca 50 percent osôb použije individuálny spôsob dopravy /modal split nepoznáme/ je ponúkaná kapacita HD pre dochádzku do práce a škôl dostatočná

 • v prípade paralelnej ponuky autobusovej a vlakovej dopravy na vedľajších tratiach je preferovaná autobusová doprava /bez zohľadnenia tarifných rozdielov/

bottom of page