top of page

TRENČÍN

Trenčín - dopravný model mesta

Úlohou bolo pomocou dopravného modelu  PTV VISION spracovať  dopravný model mesta Trenčín.
Dopravný model slúži na preverovanie rôznych dopravných situácii, na vyhľadávanie optimálneho riešenia pre existujúcu dopravnú infraštruktúru, na dopravno-kapacitné posudzovanie vplyvov investičných projektov na území mesta Trenčín, ktoré sa prejavia vo forme zmeny dopravného zaťaženia cestnej infraštruktúry.

 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
 Trenčín - dopravný model mesta
bottom of page