top of page

DOPRAVNO -  INŽINIERSKA KANCELÁRIA

Arrow Down
IR DATA
aerial-photo-of-buildings-and-roads-6813

IR DATA

sme firma zaoberajúca sa dopravným plánovaním od roku 1996. Podieľame sa na riešení viacerých dopravno-plánovacích projektov hlavne v zahraničí.

Pri týchto prácach sa opierame najmä o sadu produktov PTV Vision, ktorá je cielene koncipovaná pre odborníkov plánujúcich dopravu.

Programový balík PTV Vision je produktom nemeckej firmy PTV AG z Karlsruhe a je to líder dopravno-plánovacích systémov v Európe.

IR DATA získala v roku 1998 výhradné zastúpenie tejto firmy na Slovensku.

PONUKA
aerial-photography-of-cars-on-road-inter

PONÚKAME

 • Posudzovanie vplyvov investičnej činnosti podľa:  
  METODIKY DOPRAVNO-KAPACITNÉHO POSUDZOVANIA VPLYVOV VEĽKÝCH INVESTIČNÝCH PROJEKTOV
  (Príloha k rozhodnutiu primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 15/2014) a aktualizovaná máj 2014, STN 73 6110/Z2

 • Tvorba dopravných modelov

 • Posúdenia a analýzy individuálnej a hromadnej dopravy

 • Plány dopravnej obslužnosti

 • Mikroskopická simulácia dopravného prúdu

 • Dopravno-sociologiké prieskumy

 • Prieskumy a analýzy statickej dopravy

1996

Rok 
založenia

206

Uskutočnené 

projekty

870

Výberové

konania 

26

Ocenení

SOFTWARE

SOFTWARE

VISUM_TRAFFIC.png

VISUM

Prideľovanie na sieť a výpočty matíc meststkej a regionálnej ID a HD. Ponúka detailné sieťové spracovanie, obsiahle funkcie analýz a prezentacií, rozhranie ku GIS programu a programové moduly analýzy pôsobenia na životné prostredie.

Rozličné moduly pre ID a HD sú vo VISUM-e spojené tak, aby boli uspokojené potreby malých plánovacích kancelárií ako aj veľkých organizácií.

V rámci VISUM-u je možné modelovanie dopravného dopytu pre všetky dopravné prostriedky a účely ciest na základe disagregovaného modelu.

Výsledkom sú vygenerované matice prepravných vzťahov. K dispozícii máme 3 metódy modelovania dopravného dopytu:

 • 4  stupňový model

 • VISEM

 • VISEVA

VISIM-SIMULACIA_edited.jpg

VISSIM

Mikroskopická simulácia dopravného prúdu. Možnosť transparentného zobrazenia a obsiahlej analýzy kompletného priebehu dopravy týkajúceho sa pohybu vozidiel a riadiacich signálnych centrál závislých na doprave.
VISSIM je vhodný tak na spracovanie štúdií reálnosti ako aj na detailné zostavenie a optimalizáciu signalizačných zariadení. Obsahuje rozhranie pre spojenie s riadiacimi programami rozličných výrobcov signalizačných zariadení.

Vistro

VISTRO

Mikroskopické modelovanie dopravných prúdov a križovatiek. Výpočet úrovne obsluhy konkrétnych križovatiek. Optimalizácia signálnych plánov, hodnotenie dopadov rozvoja investičných zámerov hlavne v mestách.
Optimalizácia a porovnávanie niekoľkých scenárov súčasne.

PROJECTS

NAJNOVŠIE PROJEKTY

Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj
ba%20PodielND_edited.jpg
us%20steel%2031_edited.jpg

KONTAKT

Dopyty

V prípade akýchkoľvek otázok, prosím volajte: +421 903415035 alebo vyplňte formulár:

Kancelária

Ing. Igor Ripka, PhD
Pohraničníkov 51
851 10 Bratislava

ir@irdata.sk 
ptv-vision@irdata.sk

Tel: +421 903415035

IR DATA

Kontakt: + 421 903 415 035

bottom of page